รีวิว เว็บใหม่สรรพากร ไฉไลกว่าเดิม

บทความ by ซีพีดีแอทโฮม
12 FEB 2021

กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
15 JAN 2021

Tax From Home อยู่บ้านก็ทำธุรกรรมภาษีได้ง่าย ๆ

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
29 DEC 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
30 OCT 2020

สรรพากร เปิดตัวนวัตกรรม ให้ความรู้ภาษีในรูปแบบดิจิทัล

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
24 OCT 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
20 AUG 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
19 AUG 2020

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการนำส่งเงินภาษี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 JUL 2020

ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคมเฉพาะรายได้ส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
20 JUN 2020

ยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 2019

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
18 JUN 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
11 JUN 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
02 JUN 2020

สรรพากรขยายระยะเวลายื่นภาษี สู้ Covid-19 มีอะไรบ้าง EP.2

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
13 MAY 2020

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
08 MAY 2020

ขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินค่าปลูกสร้าง หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
08 MAY 2020

Free

สรรพากรขยายระยะเวลายื่นภาษี สู้ Covid-19 มีอะไรบ้าง EP.1

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
15 APR 2020

ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร ประเด็นร้อนที่ต้องจับตา

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
03 APR 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการการนำส่งหรือชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
03 APR 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2562

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
31 MAR 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
31 MAR 2020

สรุปมาตรการภาษี เยียวยา COVID-19 รอบ 2 จากสรรพากร

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 MAR 2020

สรรพากรใจดี เครื่องจักรใหม่หักค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่า

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
30 JAN 2020

กรมสรรพากรใช้เทคโนโลยี Blockchain คืนภาษีนักท่องเที่ยวประเทศแรกของโลก

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 JAN 2020

การจัดทำคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
02 JAN 2020

ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
02 JAN 2020

งบแบบไหนน่าจะโดนคุกกี้เสี่ยงทายจากสรรพากร EP2

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
09 MAR 2018

งบแบบไหนน่าจะโดนคุกกี้เสี่ยงทายจากสรรพากร EP1

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
23 FEB 2018

ความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีที่สรรพากรจับตา EP.2

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
26 JAN 2018

ความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีที่สรรพากรจับตา EP.1

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
29 DEC 2017

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
นักบัญชีมือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง