ราคาปกติ 700 บาท 529 บาท

Course 018

บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

5.0 (41)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6310-06-228-018-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6310-06-228-018-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

ยุคนี้ถ้าใครบริหารต้นทุนไม่เป็น กำไรที่เคยมี อาจจะหายวับไปกับตา

 

คอร์สบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ จะทำให้ท่านเข้าใจวงจรของต้นทุน และช่วยผู้บริหารตัดสินใจทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

 • วิธีการคำนวณจุดคุ้มทุน 
 • วิธีกำหนดราคาขาย
 • การหาจุดปลอดภัยของธุรกิจ (Margin of Safety)
 • ควรดำเนินการกิจการต่อหรือเลิกกิจการ
 • ควรผลิตเองหรือรับซื้อเพื่อขายต่อ
 • ได้รับคำสั่งพิเศษมา จะรับทำดีมั้ย

นอกจากนี้ ท่านยังได้เรียนรู้วิธีการจำแนกต้นทุนแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ ผลกระทบในงบการเงิน แนวคิด และเคส Study ต่างๆ มากมาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

 

ถ้าไม่อยากขาดทุนจากธุรกิจที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง หรือถ้าอยากแนะนำลูกค้าบัญชีให้มีกำไรมากยิ่งขึ้น ลองมาศึกษาหาความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในคอร์สนี้กัน

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำหลักสูตร

Preview 00:08:00

Part 1 การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่

 • คำถามก่อนเรียน บัญชีต้นทุนคืออะไร
00:04:00
 • เกณฑ์ในการจำแนกต้นทุน
00:41:00
 • การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่
00:06:00
 • งบการเงินที่เกี่ยวข้อง : งบต้นทุนการผลิต
00:03:00
 • ตัวอย่างงบการเงิน 7-11 (CPALL)
00:05:00
 • เฉลยแบบฝึกหัด การจำแนกต้นทุน
00:05:00
 • ตัวอย่างต้นทุนสินค้า และต้นทุนตามงวดเวลา
00:05:00
 • กรณีศึกษา: การทำงบตามเกณฑ์เงินสด VS เกณฑ์คงค้าง
00:10:00

Part 2 การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรม

 • การจำแนกต้นทุนโดยพฤติกรรม
00:12:00
 • การจำแนกต้นทุนโดยพฤติกรรม-ต้นทุนคงที่
00:03:00
 • การจำแนกต้นทุนโดยพฤติกรรม-ต้นทุนผันแปร
00:03:00
 • เฉลยแบบฝึกหัด 
00:14:00
 • กรณีศึกษาการคำนวณต้นทุน Part 1
00:09:00
 • กรณีศึกษาการคำนวณต้นทุน Part 2
00:03:00
 • การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ค่าใช้จ่ายการผลิต และการจำแนกต้นทุน
00:11:00
 • งบกำไรขาดทุนแบบส่วนเกิน
00:14:00
 • ประเด็นทางบัญชีทีเกี่ยวข้องกับการตกแต่งตัวเลข
00:07:00
 • การคำนวณจุดคุ้มทุน
 • คำนวณกำไรที่ต้องการ
Preview 00:29:00
 • การหาจุดปลอดภัย (Margin of Safety)
 • โครงสร้างต้นทุนกับความเสี่ยงธุรกิจ
00:20:00
 • การประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
00:24:00

Part 3 การจำแนกต้นทุนการตัดสินใจและการตัดสินใจระยะสั้น

 • โมเดลการตัดสินใจระยะสั้น
Preview 00:03:00
 • ทำไมต้องแบ่งต้นทุนเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
00:03:00
 • โมเดลการตัดสินใจระยะสั้น-ดำเนินการกิจการต่อหรือเลิกกิจการ
00:02:00
 • ต้นทุนและประเภทของค่าใช้จ่าย
00:15:00
 • การวิเคราะห์ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้และไม่ได้
00:05:00
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์การเลิกกิจการ
00:05:00
 • ตัวอย่างต้นทุนค่าเสียโอกาส
00:11:00
 • โมเดลการตัดสินใจระยะสั้น-ทำเองหรือรับซื้อเพื่อขายต่อ
00:12:00
 • ต้นทุนค่าเสียโอกาสหากเลือกผลิตสินค้าเอง
00:01:00
 • โมเดลการตัดสินใจระยะสั้น - การรับคำสั่งซื้อพิเศษ
00:15:00
 • โมเดลการตัดสินใจระยะสั้น - ตัวอย่างการรับคำสั่งซื้อพิเศษ
00:07:00
 • โมเดลการตัดสินใจระยะสั้น - ทำต่อหรือขาย
00:14:00
 • โมเดลการตัดสินใจระยะสั้น - ข้อจำกัดของทรัพยากร
00:06:00
 • ตัวอย่างกรณีมีข้อจำกัดของลูกค้า Part 1
00:16:00
 • ตัวอย่างกรณีมีข้อจำกัดของลูกค้า Part 2
00:03:00

Part 4 การจำแนกต้นทุนแบบทางตรงและทางอ้อม

 • การจำแนกต้นทุนแบบทางตรงและทางอ้อม
00:14:00
 • ตัวอย่างการจำแนกต้นทุน แบบทางตรงและทางอ้อม
00:11:00
 • Cost Object และตัวผลักดันต้นทุน
00:18:00
 • ค่าใช้จ่ายจัดสรร กับการคำนวณต้นทุน
00:08:00

Part 5 การจำแนกต้นทุนเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

 • ต้นทุนที่ควบคุมได้และต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ คืออะไร
00:07:00
 • ตัวอย่างแนวคิดของต้นทุนที่ควบคุมได้และต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้
00:08:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 41 ครั้ง

 

Reviews