ราคาปกติ 600 บาท 519 บาท

Course 009

บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้

4.9 (114)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6401-06-228-009-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6401-06-228-009-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

จะเปิดกิจการจะต้องรู้อะไรบ้าง?? ร้อยพันปัญหาที่หลายคนสงสัย หลักสูตรนี้เราจึงรวบรวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต่ความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรบ้าง ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้บัญชีพื้นฐานที่ต้องมี และภาษีที่ต้องสนใจ ประกอบด้วย

 • การอ่านงบการเงินอย่างง่าย
 • ทำความเข้าใจการประกอบกิจการในรูปแบบต่างๆ
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ

และตัวอย่างการนำส่งแบบภาษีต่างๆ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ทำบัญชีที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชีและภาษีสำหรับแนะนำกิจการ อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ประกอบการมือใหม่ที่อยากเรียนรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นด้วยตนเอง

++ฟรี++ Bonus สำหรับผู้เข้าอบรมคอร์สนี้ รับไปเลยตัวอย่างงบการเงิน เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับติดตามผลดำเนินงานของกิจการ

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำหลักสูตร 

Preview 00:06:00

Part 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคล

 

     - จะจดนิติบุคคลดีไหม ?

00:14:00

     - ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดต่างกันอย่างไร ?

00:22:00

     - จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วต้องทำอะไรบ้าง ?

00:26:00

     - หน้าที่ในการจัดทำบัญชีมีอะไรบ้าง

00:13:00

     - หน้าที่ในการยื่นภาษี

00:02:00

Part 2 ความรู้ด้านบัญชี

 

     - บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ

00:26:00

​     - งบการเงินและองค์ประกอบของงบการเงิน

00:17:00

     - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

00:13:00

     - เทคนิคการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

00:11:00

     - สรุปความเชื่อมโยงของรายการทางการทางบัญชีและงบการเงิน

Preview 00:05:00

     - อ่านงบการเงินอย่างง่าย

Preview 00:28:00

Part 3 ความรู้ด้านภาษี

 

     - ภาษีที่กิจการต้องรู้

00:07:00

     - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

00:19:00

     - ตัวอย่างรายได้ที่กฎหมายกำหนด

00:12:00

     - ตัวอย่างรายจ่ายต้องห้าม

00:20:00

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 

 

     - ตัวอย่างการกรอก ภงด.51

00:15:00

     - ตัวอย่างการกรอก ภงด.50

00:20:00

     - ทำความเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม

Preview 00:26:00

     - ตัวอย่างภาษีซื้อต้องห้าม

00:29:00

     - พื้นฐานความรู้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

00:35:00

     - ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

00:25:00

     - ภาษีธุระกิจเฉพาะ

00:17:00

     - ปฏิทินภาษี

00:05:00

     - ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ -  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

00:11:00

     - ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ - อากรสแตมป์

00:07:00

     - ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ - ภาษีป้าย

00:08:00

Part 4 ความรู้ด้านประกันสังคม

 

     - พื้นฐานประกันสังคม

00:03:00

     - กองทุนเงินทดแทน

00:08:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 114 ครั้ง

 

Reviews