ราคาปกติ 600 บาท 519 บาท

Course 019

บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้

4.9 (89)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6310-06-228-019-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6310-06-228-019-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

จะเปิดกิจการจะต้องรู้อะไรบ้าง?? ร้อยพันปัญหาที่หลายคนสงสัย หลักสูตรนี้เราจึงรวบรวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต่ความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรบ้าง ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้บัญชีพื้นฐานที่ต้องมี และภาษีที่ต้องสนใจ ประกอบด้วย

 • การอ่านงบการเงินอย่างง่าย
 • ทำความเข้าใจการประกอบกิจการในรูปแบบต่างๆ
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ

และตัวอย่างการนำส่งแบบภาษีต่างๆ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ทำบัญชีที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชีและภาษีสำหรับแนะนำกิจการ อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ประกอบการมือใหม่ที่อยากเรียนรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นด้วยตนเอง

++ฟรี++ Bonus สำหรับผู้เข้าอบรมคอร์สนี้ รับไปเลยตัวอย่างงบการเงิน เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับติดตามผลดำเนินงานของกิจการ

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำหลักสูตร 

Preview 00:06:00

Part 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคล

 • จะจดนิติบุคคลดีไหม ?
00:14:00
 • ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดต่างกันอย่างไร ?
00:22:00
 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วต้องทำอะไรบ้าง ?
00:26:00
 • หน้าที่ในการจัดทำบัญชีมีอะไรบ้าง
00:13:00
 • หน้าที่ในการยื่นภาษี
00:02:00

Part 2 ความรู้ด้านบัญชี

 • บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ
00:26:00
 • งบการเงินและองค์ประกอบของงบการเงิน
00:17:00
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
00:13:00
 • เทคนิคการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
00:11:00
 • สรุปความเชื่อมโยงของรายการทางการทางบัญชีและงบการเงิน
Preview 00:05:00
 • อ่านงบการเงินอย่างง่าย
Preview 00:28:00

Part 3 ความรู้ด้านภาษี

 • ภาษีที่กิจการต้องรู้
00:07:00
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
00:19:00
 • ตัวอย่างรายได้ที่กฎหมายกำหนด
00:12:00
 • ตัวอย่างรายจ่ายต้องห้าม
00:20:00

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 

 •  ตัวอย่างการกรอก ภงด.51
00:15:00
 • ตัวอย่างการกรอก ภงด.50
00:20:00
 • ทำความเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม
Preview 00:26:00
 • ตัวอย่างภาษีซื้อต้องห้าม
00:29:00
 • พื้นฐานความรู้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
00:35:00
 • ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
00:25:00
 • ภาษีธุระกิจเฉพาะ
00:17:00
 • ปฏิทินภาษี
00:05:00
 • ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ -  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
00:11:00
 • ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ - อากรสแตมป์
00:07:00
 • ภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้ - ภาษีป้าย
00:08:00

Part 4 ความรู้ด้านประกันสังคม

 • พื้นฐานประกันสังคม
00:03:00
 • กองทุนเงินทดแทน
00:08:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 89 ครั้ง

 

Reviews